Kết nối

Trung tâm "Ngàn năm gốm Việt" và ước mong phục hồi di sản gốm hoa nâu

Trung tâm “Ngàn năm gốm Việt" đã được ra mắt với ước mong phục hồi di sản gốm hoa nâu ngàn năm của người Việt, đồng thời kiến tạo nên các bộ quà tặng độc bản, các đồ gia bảo để lưu lại muôn đời sau.