PHOTO: Artist Thành Gốm Việt và Những người bạn

Nguyễn Trung Thành
Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt được xem như người “truyền cảm hứng”, giúp tạo dựng giá trị xứng tầm cho nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. Cũng từ đó, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước gọi ông là Artist Thành Gốm Việt như một sự tôn vinh những đóng góp của ông với việc bảo tồn và phát triển những giá trị của Gốm Việt. Dưới đây là một số hình ảnh của Artist Thành Gốm Việt và những người bạn:
936939588121537f0a30-1692087420.jpg
8d575e78e601345f6d10-1692087424.jpg
trung-thanh-2-1692087424.jpg
fbc52870940946571f18-1692087426.jpg
257d60a2dedb0c8555ca-1692087426.jpg
4a55b2730a0ad854811b-1692087426.jpg
trung-thanh-1692087426.jpg
eb3b97d32baaf9f4a0bb-1692087426.jpg
5fdf99075e7e8c20d56f-1692087426.jpg
373f01bfbdc66f9836d7-1692087426.jpg
284171bccdc51f9b46d4-1692087426.jpg
f97a014cb9356b6b3224-1692087427.jpg

Chu Thao